• darkblurbg

Synchroniciteit Toeval bestaat niet!

Gepubliceerd op: 19-02-2019

Actief werken met het begrip Synchroniciteit kan uw leven veranderen.

Toeval bestaat niet.

Er is niet zoiets als toeval, wat wij aanschouwen als een klein incident, ontspringt uit de diepste bron van lotsbestemming (Friedrich Schiller )

“Dat is ook toevallig “zeggen wij dikwijls. Dit zijn co-incidenties die een ieder van ons wel meemaakt. Sommigen worden benieuwd hoe een dergelijk toeval kan gebeuren, terwijl het statistisch niet te verklaren is. Hoe is het mogelijk dat je aan iemand denkt en even later ontmoet je die persoon in het echt?

Soms heeft het zin om hierbij eens langer stil te staan om te zien of er een diepere betekenis schuilgaat in zo’n ervaring. In de Wending Sessies willen wij met u nagaan of een dergelijke betekenisvolle co-incidentie wellicht zelfs een wending in uw levenspatroon zou kunnen betekenen? Een verandering die u nodig vindt en waarnaar u al langer uitkijkt?

Er kunnen ook meerdere “toevallige” gebeurtenissen op dezelfde tijd plaatsvinden, die met elkaar samenhangen. Carl Jung (1865-1961, psycho-analyticus) noemt dat Synchroniciteit. Een nadere analyse van deze gebeurtenissen kan leiden toe meer begrip van de bestemming die u in het leven zoekt. Zulk inzicht in Synchroniciteit kan met name verdieping krijgen als u zich op afstand plaatst van de dagelijkse gewoonten en gedachten. In de Wending  Sessies willen wij die mogelijkheid bieden . 

In een volgend blog zal ik de betekenis van Synchroniciteit verder uitwerken. Enerzijds wil ik  de ervaringen beschrijven die deelnemers in de sessies hebben gepresenteerd. Vanzelfsprekend doe ik dat geanonimiseerd. Anderzijds wil ik tot verdieping komen van het begrip door de ervaringen vanuit de literatuur te inventariseren. U kunt ook zelf op dit onderwerp ingaan met vragen en ideeën. Gebruik daarvoor het contactformulier.

Het zal duidelijk zijn dat ik het adagium huldig “nooit te oud om te leren”. Ik wij mij blijven verwonderen. En als u naar de Wending Sessies komt zal dat voor u vast ook gelden.  

A.A.J.(Ton)Millenaar, Senior Consultant Wending

Gepubliceerd 27-02-2019