• darkblurbg

Internationaal van elkaar leren

Gepubliceerd op: 19-02-2019

NALC Holland-Japan, innovatieve samenwerking voor wederkerigheid in de zorg.

Een bijdrage aan Wederkerigheid in Zorg & Welzijn  

In Nederland is de zorg voor kwetsbare mensen de afgelopen decennia  steeds meer overgelaten aan professionele zorgverleners. Zij kwamen daardoor in een afhankelijke positie van zorgverleningsinstanties. Van wederkerigheid in de relatie was geen sprake. Daar is de laatste jaren een duidelijke wending in gekomen. Burgers worden nu aangemoedigd om familie en buren te ondersteunen in de samenleving. Uitgangspunt is: wat kun je nog zelf, en ook: wat kun je nog voor anderen betekenen? Hierdoor kunnen velen - ook kwetsbare mensen- op één of  andere wijze blijven participeren in de gemeenschap en elkaar van dienst zijn . Deze wederkerigheid kan een win-win-situatie voor iedereen betekenen.

Zorgen voor je naasten wordt moeilijker als mensen door de verhoogde (arbeids-)mobiliteit verder van elkaar leven. In Japan bijvoorbeeld was de hulp voor familie, zeker voor ouderen, traditioneel altijd sterk. Toch kwam die onder druk toen de afstanden te groot werden. Je kunt wel de wens hebben je ouders bij te staan als zij ouder zijn geworden en wel wat hulp kunnen gebruiken, maar hoe doe je dat als je voor je werk 300 kilometer ver bent gaan wonen?

In Japan hebben zij daar in de afgelopen jaren iets op gevonden dat ondertussen internationaal “Timebanking” wordt genoemd. Het principe is eenvoudig: jij helpt de buurman die hulp nodig heeft en voor de geïnvesteerde tijd ontvang je creditpoints die een waarde in tijd hebben. De gespaarde tijd kan op verschillende manieren worden besteed:

  1. Een familielid dat ver weg woont kan door een vrijwilliger ter plaatse worden geholpen. Die vrijwilliger krijgt daar dan (een deel van jouw) creditpoints  voor.
  2. Jouw creditpoints kun je ook opsparen en pas later als het nodig is besteden. Voor de geleverde hulp kan iemand anders ook weer in tijd gaan sparen .
  3. c.  Creditpoints  kunnen ook  verstrekt worden aan een ander die hulp nodig heeft.

Deze vorm van wederkerigheid vraagt een simpel maar wijdvertakt systeem in iedere regio. Dat is door pensionado’s opgezet met actieve steun vanuit één van Japans grote ondernemingen, en wordt de “Nippon Active Life Club “ genoemd, afgekort: NALC- Japan.

Nu woont er in Nederland een grote groep van mensen uit Japan, heel ver weg van hun thuisland. Hoe moeten zij de zorg voor hun dikwijls oude familie regelen? Het NALC systeem bood een oplossing. Zij hebben mij en enkele collega’s gevraagd om hen te helpen vrijwilligerswerk in Nederland te vinden. Voor het vrijwilligerswerk dat zij in Nederland doen krijgen zij Creditpoints ,die zij vervolgens  onder meer voor hun familie in Japan kunnen inzetten. Zo is enkele jaren geleden NALC-Holland tot stand gekomen (zie de gelijknamige website). Als het ware : “Van hier tot Tokyo“ en omgekeerd.

Ik heb ervaren dat het een goede vorm van wederkerigheid is die wij in Nederland ook op onze wijze kunnen toepassen. Wederkerigheid, in meerdere betekenissen, is van belang voor goede relaties. Dat verdient meer uitleg waarop ik graag later meer uitgebreid zal ingaan.

Ton Millenaar

Senior Wending Consultant